viêm bàng quang

Bệnh viêm bàng quang có quan hệ được không ?

THẮC MẮC:  Bị bệnh viêm bàng quang có quan hệ được không ? Thời gian...